Edit Template

Žiadosť o modlitbu
Boh odpovedá! Boh pracuje! Umiestnite svoju objednávku!

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky.
Požiadajte o to ešte dnes…

V tomto priestore môžete predniesť svoju modlitbovú prosbu, za ktorú sa chcete modliť. Vaše meno zostane na svetových modlitebných hodinách 7 týždňov.

pedidos de oração - igreja online

Vaše osobné údaje získané týmto formulárom nebudú použité na žiadny iný účel, nebudú šírené, zverejnené ani poskytnuté žiadnemu inému subjektu mimo ministerstva Maná a budú uchovávané po dobu, ktorá je nevyhnutná alebo povinná na splnenie týchto účelov.
Svoje právo na prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie, namietanie, obmedzenie alebo prenos môžete kedykoľvek uplatniť zaslaním žiadosti na adresu info@igreja-online.tv alebo listom na túto adresu: Rua João Saraiva, n.º 3, 4.º andar, 1700-248 Lisboa.

POZNÁMKA: Vaša žiadosť je DÔVERNÁ a nebude zverejnená na verejnom mieste. Budú ju čítať len akreditovaní pastori z cirkvi Manna.

Cirkev online

Sledujte cirkev online na sociálnych médiách:

Kontaktujte

Copyright © 2011 Igreja Online | Powered by Encontro com Deus