Edit Template

Spasenie

Konkrétne: Ak ústami vyznáš Pána Ježiša a v srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.

V tomto priestore budete môcť odovzdať svoj život Ježišovi bez toho, aby ste sa museli identifikovať, a budete mať možnosť prijímať duchovné sprevádzanie prostredníctvom identifikácie.

SPASENIE POZOSTÁVA Z:
1. Verte v Ježiša.
2º Verte v to, čo pre nás Ježiš urobil (bol našou náhradou vo všetkom).
3º Prijmite ho ako Pána a Spasiteľa.

MODLITBA ZA PRIJATIE JEŽIŠA:
Verím celým svojím srdcom, že Ježiš je Pán a že zomrel za mňa na kríži, aby ma zachránil.
Ježišu, odovzdávam ti svoj život a prijímam ťa ako svojho Pána a Spasiteľa.
Ďakujem ti, Ježišu, že si ma práve teraz zachránil.

Ak ste sa modlili túto modlitbu, vyplňte formulár a zanechajte nám správu, aby sme vám mohli zablahoželať.

salvação - igreja online (#6)

POZNÁMKA: Zapojíme sa na základe modlitby a budeme sa modliť 7 týždňov

Cirkev online

Sledujte cirkev online na sociálnych médiách:

Kontaktujte

Copyright © 2011 Igreja Online | Powered by Encontro com Deus